Upcoming events at St Kentigern

Please get in touch with us if you need our support, have a query about any aspect of our work or to give us your feedback.

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Spring Concert | Cyngerdd Y Gwanwyn

April 6 @ 7:00 pm - 9:30 pm

Immerse yourself in the magical ambiance of St Asaph Cathedral as talented musicians take to the stage for an unforgettable evening at the Spring Concert for St Kentigern Hospice.

The evening will feature performances from the incredible Trelawnyd Male Voice Choir, Ysgol Glan Clwyd pupils as well as a special performance from our host for the evening, Welsh operatic baritone John Ieuan Jones.

A variety of music will be performed in both English and Welsh.

Running order:

7:00pm – doors open

7:30pm – concert begins

9:30pm – concert ends

An exciting raffle will also be available in aid of St Kentigern Hospice.

 

Tickets for this unmissable evening are £15 and can be purchased online via the link below, or by calling the fundraising team on 01745 536020 

Purchase tickets via Eventbrite

 

This event is kindly sponsored by Salisbury Chartered Accountants

 

Cymraeg isod

Ymgollwch eich hyn yn awyrgylch hudolus Eglwys Gadeiriol Llanelwy wrth i gerddorion dawnus cymryd y llwyfan am noson fythgofiadwy yn y Cyngerdd Gwanwyn er bydd Hosbis Sant Cynderyn.

Bydd y noson yn cynnwys perfformiadau gan gôr lleol anhygoel, Côr Meibion Trelawnyd, disgyblion o Ysgol Glan Clwyd yn ogystal â pherfformiad arbennig gan ein gwesteiwr am y noson, Bariton operatig Cymraeg John Ieuan Jones.

Bydd cerddoriaeth amrywiol yn cael ei pherfformio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Trefn rhedeg:

7:00yh – drysau yn agor

7:30yh – cyngerdd yn dechrau

9:30yh – cyngerdd yn gorffen

Bydd raffl gyffrous ar gael hefyd er bydd Hosbis Sant Cyndeyrn.

 

Mae tocynnau ar gyfer y noson yn £15 a gellir eu prynu ar-lein trwy’r ddolen isod, neu drwy ffonio’r tîm codi arian ar 01745 536020  

Prynu tocynnau ar-lein drwy Eventbrite

 

Noddir yn garedig gan Salisbury Chartered Accountants


			

Details

Date:
April 6
Time:
7:00 pm - 9:30 pm

Venue

St Asaph Cathedral
High Street
St Asaph, LL17 0RD

Organiser

St Kentigern Hospice
Phone
01745 536022
Email
fundraising@stkentigernhospice.org,uk